Stacja meteorologiczna: URSYNÓW - SGGW.
H=102,5 m n.p.m.
jN=52° 09'38''
l E=21° 02'52''

Założona w roku 1930, obecna lokalizacja od roku 1959, automatyzacja pomiarów od roku 1993.

Automatyczna stacja meteorologiczna Ursynów SGGW zlokalizowana jest na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie. Położona jest w obrębie luźnej zabudowy miejskiej. Na stacji prowadzone są pomiary elementów meteorologicznych i stężenia głównych zanieczyszczeń powietrza.
Uprzejmie informujemy, że nasza stacja meteorologiczna nie posiada etatowej obsługi, nie otrzymujemy też specjalnej dotacji na jej działalność. Stacja jest obsługiwana przez pracowników Zakładu Meteorologii i Klimatologii w ramach badań własnych i z tego względu pracownicy zachowują prawa autorskie do danych gromadzonych na stacji. Udostępnianie tych danych może się odbywać przy zachowaniu praw autorskich (wymaga ustalenia na jakich warunkach może to nastąpić).

Wykaz czujników zainstalowanych na stacji Ursynów-SGGW
 • Parowanie
 • Wilgotność na 20m
 • Wilgotność na 4m
 • Wilgotność na 2m
 • Wilgotność na 5cm
 • Wilgotność w laboratorium
 • Opad atmosferyczny
 • Prędkość wiatru na 20m
 • Prędkość wiatru na 4m
 • Prędkość wiatru na 1m
 • Kierunek wiatru na 20m
 • Temperatura na 20m
 • Temperatura w laboratorium
 • Temperatura na 4m
 • Temperatura na 2m (klatka meteorologiczna)
 • Temperatura na 2m (osłona typu Vaisala)
 • Temperatura na 1m
 • Temperatura na 5cm
 • Temperatura na -5cm
 • Temperatura na -20cm
 • Promieniowanie słoneczne bezpośrednie
 • Promieniowanie słoneczne całkowite
 • Usłonecznienie
 • Stężenie SO2
 • Stężenie CO2
 • Stężenie CO
 • Stężenie NOx
 • Stężenie O3
 • Stężenie pyłu zawieszonego: PM 10 i PM 2,5 (pomiar manualny)
Powrót