Zakład Meteorologii i Klimatologii

XXXVI Ogólnopolski Zjazd
Agrometeorologów i Klimatologów
Warszawa 18-20 września 2013r.

Stowarzyszenie Klimatologów PolskichOstateczny termin przysyłania artykułów do publikacji upływa
z dniem 30 czerwca 2014 rokuPowrót

Darmowe liczniki